Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla instytucji non profit

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz ubiegać się o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za swoją na

Czytaj więcej...

Wsparcie - środki publiczne na szkolenia

admin 05.06.2018

Lista projektów, które mają przyznaną dotację w obecnym kwartale:

Aktywizacja eksportu produkowanych prze PHENIX Sp. z O.O. akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu fotelików samochodowych dla dzieci .

Całościowe uproszczenie procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych NZOZ MR Medica z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego procesu typu B2B

Budowa e-usługi GEMPHARM - inteligentnego narzędzia wsparcia działania aptek niesieciowych w zakresie zautomatyzowanych modeli analizy kluczowych informacji rynkowych wraz z nowatorskim systemem cross sellingu (rekomendacji).

BUDOWA I WDROŻENIE EMERGENTNEGO SYSTEMU KLASY B2B, WSPOMAGAJĄCEGO WSPÓŁPRACĘ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI W ZAKRESIE ZAAWANSOWANEJ , WIELOWYMIAROWEJ ANALITYKI EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ

CERES - wdrożenie systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

DM PLATFORM wdrożenie calkowicie nowatorskiej platformy automatyzacji i optymalizacji aktualnego modelu monitoringu i analizy poziomu cukru dla społeczności cukrzyków w Polsce

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w 2013 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucję Wdrażającą dla działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

HURTOPON.PL - wdrożenie innowacyjnego modelu zmniejszającego koszty funkcjonowania firm, optymalizującego przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami branży oponiarskiej|Innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi

Kompleksowe połączenie modelu SAP grupy Drabpol z systemami księgowo-finansowymi dostawców, odbiorców i SERWISÓW w celu elektronicznej wymiany danych i informacji.

LexAdviser.pl - wdrożenie calkowicie nowatorskiej e-usługi zautomatyzowanego procesu obsługi prawnej wykorzystującego sieci neuronowe i elementy sztucznej inteligencji.

Ochrona międzynarodowa wynalazku w systemie EURO-PCT pt. Spożywczy środek prozdrowotny zawierający estry etylowe kwasów tłuszczowych zwłaszcza oleju lnianego i sposób jego otrzymywania”

Ochrona własności przemysłowej technologii wytwarzania strumienia elektrycznie naładowanego aerozolu o dużej początkowej prędkości strugi do zastosowań agrotechnicznych i dekontaminacyjnych

Opracowanie i wdrożenie modelu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy grupy Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z Partnerami biznesowymi.

Zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami Krokus Sp. J.

Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleITch

Powstanie Platformy PrawaStrona.com - pierwszego serwisu udostępniającego Wirtualnego Radcę Prawnego i szereg narzędzi umożliwiających informatyzację prawa

Rejestracja wzoru przemysłowego nietransparentnego panelu przeciwdźwiękowego, wykonanego ze spoiwa nieorganicznego z dodatkiem włókna mineralnego i ścieru drzewnego

SSS (Studencki Serwis Szkoleniowy): usługowa platforma e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grupy docelowej: studentów

Stworzenie innowacyjnego serwisu Analizator BIK, weryfikującego zobowiązania, dokonującego zrozumiałej ich wizualizacji i wskazującego optymalną kolejność spłaty.

Opracowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.

Zaprojektowanie teleinformatycznego serwisu i aplikacji mobilnych do grupowego podejmowania decyzji wykorzystywane w grach i wydarzeniach społecznych - towemade.

Stworzenie kompleksowej platformy on-line ds. zarządzania stadami bydła w zakresie żywienia,reprodukcji i dobrostanu dla optymalizacji jakości i rentowności produkcji.

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu, pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności eksportowej koncernu i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.|Opracowanie podkarpackiej platformy informacyjnej (hurtownia danych, wyszukiwarka, banery, subskrypcja, newsletter, kalkulator, opinie użytkowników, kojarzenie kontrahentów).

Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej pomiędzy firmą KRATKI.PL oraz Partnerami poprzez zaimplementowanie od a do Z oprogramowania komputerowego klasy B2B.

Projekt i prototyp platformy e-learningowej do prowadzenia szkoleń teleinformatycznych będących odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w celu wzbogacenia potencjału kompetencyjnego osób uczących się, jako przyszłych pracowników, właścicieli firm.

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00062 Determining a predisposition to cancer by identification of genotype combinations of specific variants of the genes CYP1B1, BRCA2 and CHEK2

Uzyskanie zgłoszenia patentowego za granicą na wynalazek Sposób wykonania elektrochemicznego konwertera energii i elektrochemiczny konwerter energii opracowany w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP pod numerem  P 388558

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego modelu mobilnego upraszczającego procesy: utrzymaniowy, serwisowy oraz rozwojowy we współpracy pomiędzy Wnioskodawca a jego kontrahentami.

Wdrożenie elektronicznego rozwiązania klasy B2B upraszczającego obszar wymiany danych biznesowych między PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie innowacyjnego modelu B2B upraszczającego przeprowadzanie badań i rekrutację testerów do badań użyteczności m.in stron teleinformatycznych, serwisów, formularzy.

Wdrożenie mobilnego procesu B2B w przedsiębiorstwie upraszczającego procesy biznesowe Wnioskodawcy z kluczowymi Partnerami księgowymi oraz prawnymi. |Zaimplementowanie od podstaw internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy DAKO a partnerami i kontrahentami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B w firmie PUH AKUM S.C. BIURO OBRACHUNKOWE ALFREDA I LESZEK KIJANKA w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawca a Partnerami

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką Training Partners a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Wdrożenie modelu B2B działającego w modelu SaaS zwanego Platformą Partnerów w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Turbo-Tec a partnerami

Wdrożenie systemu elektronicznej realizacji modeli sprzedażowych, zakupowych i rozliczeniowych z partnerami kolejnym etapem rozwoju Athletic sp. z o.o.

Wdrożenie modelu teleIT przeznaczonego do wymiany danych i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie projektowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu przygotowania planu rozwoju eksportu radiodetektorów do nieniszczących badań materiałowych firmy Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.

Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowejwynalazku: Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń, niezależnie od procesora i procesu operacyjnego”

Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania nowoczesnego procesu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych

Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez zaimplementowanie od a do Z w pełni nowatorskiego rozwiązania Business to Business łączącego i usprawniającego procesy biznesowe.Tagi: